Informatii de ultima ora

.

Anunturi terenuri

.

Monitorul Oficial Local

.

Anunt 28.12.2020

 

<< Comuna Movileni, cu sediul in comuna  Movileni judeţul Galaţi , cod postal 807195 ,telefon 0236/823002, fax 0236/823006 ,cod fiscal 3814747 , e-mail : primaria.movileni@yahoo.com , organizeaza licitatie publica pentru atribuirea  contractelor de concesiune pe loturi-suprafete de teren intravilan din domeniul privat al comunei Movileni, până la 1000 mp teren, destinate construirii de locuinte si anexe gospodaresti, pe durata existentei constructiilor pana la 49 de ani, dupa cum urmeaza:

Loturi 2-20 situate în T50/1,P197/2

Nr. Lot Localizare Suprafata

(mp)

Nr. cadastral Valoarea de inventar(lei)
2 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.150

723 102870 1.376
3 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.152

1000 102871 1.902,9
4 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.154

1000 102872 1.902,9
5 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.156

1000 102873 1.902,9
6 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.158

1000 102874 1.902,9
7 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.158A

998 102875 1.899,09
8 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.160

1000 102876 1.902,9
9 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.162

1000 102877 1.902,9
10 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.162A

1000 102878 1.902,9
11 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.164

1000 102879 1.902,9
12 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.166

1000 102880 1.902,9
13 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.166A

1000 102881 1.902,9
14 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.168

1000 102882 1.902,9
15 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.170

1000 102883 1.902,9
16 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.170A

1000 102884 1.902,9
17 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.172

1000 102885 1.902,9
18 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.174

1000 102886 1.902,9
19 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.176

1000 102887 1.902,9
20 Tarla 50/1, P197/2

Str. Unirii nr.178

1000 102888 1.902,9

 

Loturi 2-16 situate în T49/1,P192/2

Nr. Lot Localizare Suprafata(mp) Nr. cadastral Valoarea de inventar(lei)
2 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.179

1000 102843 1.902,9
3 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.181

1000 102844 1.902,9
4 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.183

1000 102845 1.902,9
5 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.185

1000 102846 1.902,9
6 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.187

1000 102847 1.902,9
7 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.189

1000 102848 1.902,9
8 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.191

1000 102849 1.902,9
9 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.193-195

1000 102850 1.902,9
10 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.197

1000 102851 1.902,9
11 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.199

1000 102852 1.902,9
12 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.201

1000 102853 1.902,9
13 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.201A

1000 102854 1.902,9
14 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.203

1000 102855 1.902,9
15 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.205

1000 102856 1.902,9
16 Tarla 49/1, P192/2

Str. Unirii nr.205A

1000 102857 1.902,9

in data de 15.01.2021, ora 10,00.

            Pretul de pornire la licitatie in cuantum de 90 lei / 723 mp/an si 125 lei/998-1000 mp/an.

            Data limita de depunere a ofertelor : 15.01.2021 ora 9,30 la sediul Primariei Comunei Movileni.

            Documentatia necesara pentru elaborarea si prezentarea ofertelor se pune la dispozitia celor interesati la sediul Primariei Comunei Movileni, judetul Galati.

            Relaţii suplimentare la tel.0236/823002 sau la sediul Primariei Comunei Movileni , judeţul Galaţi >>

ANUNT PUBLIC

UAT  MOVILENI, titular al proiectului  “Modernizare strada Stejarului, comuna Movileni, judetul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluare impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizare strada Stejarului” propus a fi amplasat in comuna Movileni, satul Movileni, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari- Acordul de mediu- Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC

UAT  MOVILENI, titular al proiectului  “Infiintare sistem de distributie gaze naturale, comuna Movileni, judetul Galati”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluare impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Infiintare sistem de distributie gaze naturale” propus a fi amplasat in comuna Movileni, satul Movileni, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari- Acordul de mediu- Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC

UAT  MOVILENI, titular al proiectului  “Modernizare strada Dispensarului, comuna Movileni, judetul Galati”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluare impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizare strada Dispensarului” propus a fi amplasat in comuna Movileni, satul Movileni, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari- Acordul de mediu- Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.