2023202220212020

HCL nr.33 din 22.12.2021 privind rectificarea bugetului local

17.12.2021 HCL nr.32 din 16.12.2021 privind stabilirea interdictiei temporare de construire in Tarla 63 din extravilanul com. Movileni

17.12.2021 HCL nr.31 din 16.12.2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2022

17.12.2021 HCL nr.30 din 16.12.2021 privind Modificarea HCL nr. 34/24.10.2021 pentru mofificarea HCL nr.9/18.07.2021 pentru aprobarea Proiectului si Acordului de parteneriat pentru realizarea in comun a obiectivului de investitie “Reabilitarea si modernizare infrastructurii de transport regional traseul Buciumeni-Nicoresti-Cosmesti_Movileni-Barcea”

17.12.2021 HCL nr.29 din 16.12.2021 privind rectificarea bugetului local

HCL 28 din 25.11.2021 privind alocarea sumei de 12000 lei pentru organizarea pomului de iarna

HCL 27 din 25.11.2021 privind rectificarea bugetului local

HCL nr. 26 din 27.10.2021 Organigrama

HCL 25 din 27.10.2021 privind rectificarea bugetului local

HCL 24 din 21.09.2021 privind rectificarea buhetului local 2021

HCL 23 din 16.09.2021 privind modificarea HCL nr 17/24.06.2021 pentri organizarea Comisiei speciale de analiza si verificare a lucrarilor de inregistrare sistematica si a lucrarilor de intocmire a planurilor parcelare in cadrul Programului National de cadastru si carete funciara si asuprafetelor dde teren concesionate/inchiriate din domeniul public si privat

HCL 22 din 16.09.2021cprivind desemnarea reprezentantilor C.L. In C.A. al Scolii Gimnaziale “Alexei Mateevici”

HCL 21 din 16.09.2021 privind aprobarea documentatiei pt realizarea obiectivului de investitie ” Modernizare strazi: Bradului, Tei, Rasaritului, Eternitatii si Salcamului”

HCL nr.20 din 29.07.2021 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al com. Movileni

HCL nr.19 din 29.07.2021 privind acordarea de premii pentru performanta la cursuri si festivaluri de folclor si traditii populare nationale si judetene

HCL nr.18 din 29.07.2021 privind rectificarea bugetului local

HCL nr.17 din 24.06.2021 privind privind Organizarea Comisiei speciale de analiza si verificare a lucrarilor de inregistrare sistematica si a lucrarilor de intocmire a planurilor parcelare in cadrul Programului National de cadastru si carte funciara si a suprafetelor de teren concesionate/inchiriate din domeniul public si privat al Com. Movileni 

HCL nr.16 din 24.06.2021 rectificarea bugetului local pentru anul 2021

HCL nr.15 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul U.A.T.

HCL nr.14 din 27.05.2021 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2020

HCL 13 din 21.04.2021 privind infiintarea posturilor de natura contractuala pentru implementarea proiectului “Servicii integrate destinate comunitatilor teritoriului GAL Siretul Verde”

HCL 12 din 21.04.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

HCL 11 din 21.04.2021 privind aprobare ajutor financiar pentru lucrari de amenajare alei pietonale in cimitirul Parohoeo ” Sfintii Arhangheli Mihail si Gavrila”

HCL 10 din 21.04.2021 privind aprobareaa bugetului local pentru anul 2021

HCL 9 din 21.04.2021 privind constituirea si utilizarea excedentului bugetului local

HCL 8 din 25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a mijlocului de transport scolar pe raza U.A.T. Movileni

HCL nr.7 din 25.02.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. nr.2 din 07.01.2021 pentru constituirea si utilizarea excedentului bugetului local

HCL nr.6 din 25.02.2021 privind aprobarea normativelor proprii de cheltueli pentru C.L., serviciile publice subordonate acestuia si Primaria com. Movileni, pentru anul 2021

HCL nr.5 din 25.02.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor pentru implementarea programului pentru scoli, pentru anul scolar 2017-2023

HCL nr.4 din 28.01.2021 privind desemnarea reprezentantului C.L. in C. A. al Scolii Gimnaziale Alexei Mateevici Movileni

HCL nr.3 din 28.01.2021 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022 pentru unitaile de invatamant de stat de pe raza U.A. T.  Movileni

HCL nr.2 din 07.01.2021 privind constituirea si utilizarea excedentului bugetului local

HCL nr.1 din 07.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020