ANUNT PUBLIC

UAT  MOVILENI, titular al proiectului  “Modernizare strada Stejarului, comuna Movileni, judetul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluare impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizare strada Stejarului” propus a fi amplasat in comuna Movileni, satul Movileni, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari- Acordul de mediu- Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC

UAT  MOVILENI, titular al proiectului  “Infiintare sistem de distributie gaze naturale, comuna Movileni, judetul Galati”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluare impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Infiintare sistem de distributie gaze naturale” propus a fi amplasat in comuna Movileni, satul Movileni, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari- Acordul de mediu- Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC

UAT  MOVILENI, titular al proiectului  “Modernizare strada Dispensarului, comuna Movileni, judetul Galati”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluare impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizare strada Dispensarului” propus a fi amplasat in comuna Movileni, satul Movileni, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari- Acordul de mediu- Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.