Primaria Movileni Activitatea Consiliului Local Movileni - Galati
informatii generale
impozite si taxe locale
consiliul local
primaria
comuna movileni
actualitate
- HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL MOVILENI-

- 2012 -

 • 10.04.2013 - HOTARAREA NR. 11 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND MENTINEREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL 2013-2014 LA NIVELUL COM. MOVILENI, JUD. GALATI

 • 25.03.2013 - HOTARAREA NR. 10 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND STABILIREA OBLIGATIILOR SI RASPUNDERILOR CARE REVIN AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, INSTITUTIILOR PUBLICE, AGENTILOR ECONOMICI SI CETATENILOR PENTRU BUNA GOSPODARIRE A COM. MOVILENI, JUD. GALATI SI REGIMUL SUBVENTIILOR.

 • 25.03.2013 - HOTARAREA NR. 9 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOVILENI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE MOVILENI, JUD. GALATI.

 • 25.03.2013 - HOTARAREA NR. 8 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DENUMIRII UNITATII DE INVATAMANT DE STAT DIN COM. MOVILENI, JUD. GALATI.

 • 25.03.2013 - HOTARAREA NR. 7 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND ACCEPTAREA ADERARII COM. SMARDAN LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "SERVICIUL REGIONAL APA GALATI".

 • 25.03.2013 - HOTARAREA NR. 6 DIN DATA DE 28.02.2013 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOVILENI IN ADUNAREA GENERALA A ACIONARILOR S.C. APA CANAL S.A. GALATI.

 • 20.02.2013 - HOTARAREA NR. 5 DIN DATA DE 24.01.2013 PRIVIND CONSTITUIREA SI UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR LOCAL.

 • 20.02.2013 - HOTARAREA NR. 4 DIN DATA DE 24.01.2013 PRIVIND REDUCEREA NIVELURILOR VALORILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PREVAZUTE DE HCL NR. 3 DIN 24.01.2013 INDEXATE CONFORM HG 1309/2012, PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILEAPLICABILE INCEPAND CU ANUL 2013, PENTRU ANUL FISCAL 2013.

 • 18.01.2013 - HOTARAREA NR. 3 DIN DATA DE 18.01.2013 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 LA HCL NR. 20 DIN 25.10.2012, PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2013.

 • 18.01.2013 - HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 18.01.2013 PRIVIND REPREZENTAREA CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOVILENI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.C. APA CANAL S.A. GALATI.

 • 18.01.2013 - HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 18.01.2013 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2012. • - 2012 -

 • 28.12.2012 - HOTARAREA NR. 25 DIN DATA DE 17.12.2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2013.

 • 28.12.2012 - HOTARAREA NR. 24 DIN DATA DE 17.12.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012.

 • 21.12.2012 - HOTARAREA NR. 23 DIN DATA DE 22.11.2012 PRIVIND APROBAREA INCHEIERIIACORDULUI DE COOPERARE INTRE FILIALA JUDETEANA GALATI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA SI COMUNA MOVILENI, JUD. GALATI, PENTRU AORGANIZAREA SI AXERCITAREA ACTIVITATII DE REGISTRU AGRICOL SI FOND FUNCIAR.

 • 21.12.2012 - HOTARAREA NR. 22 DIN DATA DE 22.11.2012 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 6000 DE EI DIN BUGETUL LOCAL AL COM. MOVILENI, PENTRU ORGANIZAREA POMULUI DE IARNA - INSTITUTIILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT, CE FUNCTIOANEAZA IN COM. MOVILENI.

 • 21.12.2012 - HOTARAREA NR. 21 DIN DATA DE 22.11.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012.

 • 26.10.2012 - HOTARAREA NR. 19 DIN DATA DE 27.09.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012.

 • 29.08.2012 - HOTARAREA NR. 18 DIN DATA DE 16.08.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIEI SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A SUPRAFETELOR DE PASUNE.

 • 29.08.2012 - HOTARAREA NR. 17 DIN DATA DE 16.08.2012 PRIVIND DESFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE INTRETINERE SI GOSPODARIRE DRUMURI COMUNALE AL COM. MOVILENI, JUDETUL GALATI.

 • 29.08.2012 - HOTARAREA NR. 16 DIN DATA DE 16.08.2012 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA PT SI DE) PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE DC 62 KM 8+350=KM 9+100 - COM. MOVILENI, JUDETUL GALATI".

 • 29.08.2012 - HOTARAREA NR. 15 DIN DATA DE 16.08.2012 PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI TUDOSE MARICEL CA REPREZENTANT AL COMUNEI MOVILENI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIETIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECOSERV" GALATI.

 • 29.08.2012 - HOTARAREA NR. 14 DIN DATA DE 16.08.2012 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE DC 62 KM 8+350=KM 9+100 - COM. MOVILENI, JUDETUL GALATI"

 • 02.08.2012 - HOTARAREA NR. 12 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 36/20.12.2011

 • 02.08.2012 - HOTARAREA NR. 11 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOVILENI, JUD. GALATI.

 • 28.07.2012 - HOTARAREA NR. 10 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND REPREZENTAREA CONSILIULUI LOCAL AL COM. MOVILENI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "SERVICIUL REGIONAL APA GALATI".

 • 28.07.2012 - HOTARAREA NR. 9 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 28.07.2012 - HOTARAREA NR. 8 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI RADU SANDEL

 • 28.07.2012 - HOTARAREA NR. 7 DIN DATA DE 19.07.2012 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI MANDEA IONEL

 • 06.07.2012 - HOTARAREA NR. 6 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATEALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOVILENI, JUD. GALATI

 • 05.07.2012 - HOTARAREA NR. 5 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI MOVILENI, JUD. GALATI

 • 05.07.2012 - HOTARAREA NR. 4 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

 • 05.07.2012 - HOTARAREA NR. 3 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND DECLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOVIELNI, JUD. GALATI

 • 05.07.2012 - HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI DECLARATI ALESI LA ALEGERILE LOCALE DIN DATA DE 10.06.2012.

 • 05.07.2012 - HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 28.06.2012 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR CONSILIERILOR DECLARATI ALESI LA ALEGERILE LOCALE DIN DATA DE 10.06.2012.

 • 02.06.2012 - HOTARAREA NR. 19 DIN DATA DE 10.05.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 15.05.2012 - HOTARAREA NR. 18 DIN DATA DE 26.04.2012 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETARPE ANUL 2011

 • 15.05.2012 - HOTARAREA NR. 17 DIN DATA DE 26.04.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 16 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 1028 MP TEREN NEPRODUCTIV AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI MOVILENI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMENAJARE MICROFERMA PENTRU CRESTEREA ANIMALELOR"

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 15 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA P.T. SI D.E.) PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE CURTI ZONA IV - COM. MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 14 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 2500 MP TEREN NEPRODUCTIV AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI MOVILENI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMENAJARE MICROFERMA PENTRU CRESTEREA ANIMALELOR"

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 13 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND APROBAREA SUPRAFETEI DE PASUNE UTILIZATA DE CONSILIUL LOCAL MOVILENI, JUD. GALATI PENTRU CARE VA DEPUNE CERERE DE PLATA LA AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTII PENTRU AGRICULTURA

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 12 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE CURTI ZONA IV - COM. MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 22.03.2012 - HOTARAREA NR. 11 DIN DATA DE 15.03.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 02.03.2012 - HOTARAREA NR. 10 DIN DATA DE 23.02.2012 PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE CATRE OPERATORUL REGIONAL S.C. APA CANAL S.A., APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A REGULAMENTULUI, CONSOLIDATE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE, APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

 • 02.03.2012 - HOTARAREA NR. 9 DIN DATA DE 23.02.2012 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 8 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 47 HA PASUNE AFLATA IN PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI MOVILENI, JUD. GALATI

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 7 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA PRECERII DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL COM. MOVILENI A SUPRAFETEI DE 7,5881 HA PASUNE SITUATA IN EXTRAVILANUL COMUNEI MOVILENI, JUD. GALATI

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 6 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 3631 MP TEREN NEPRODUCTIV AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI MOVILENI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMENAJARE MICROFERMA PENTRU CRESTEREA OVINELOR SI DESFASURARE ACTIVITATE DE CRESTERE A ALBINELOR"

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 5 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 21401 MP TEREN NEPRODUCTIV AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI MOVILENI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMENAJARE STATIE DE SORTARE SI SPALARE AGREGATE MINERALE DE RAU (PIETRIS SI NISIP)"

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 4 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII LICITATIEI PUBLICE PENTRU CONCESIONAREA SUPRAFETEI DE 4338 MP TEREN NEPRODUCTIV AFLAT IN PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI MOVILENI PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "AMENAJARE PISCICOLA SI CRESTEREA ALBINELOR"

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 3 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND CONSTITUIREA SI UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL

 • 05.02.2012 - HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 26.01.2012 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012, A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PA ANUL 2012

 • 22.01.2012 - HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 12.01.2012 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2011

 • - 2011 -

 • 30.12.2011 - HOTARAREA NR. 39 DIN DATA DE 27.12.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

 • 29.12.2011 - HOTARAREA NR. 38 DIN DATA DE 20.12.2011 PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL 2012-2013 LA NIVELUL COMUNEI MOVILENI

 • 29.12.2011 - HOTARAREA NR. 37 DIN DATA DE 20.12.2011 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTRES LOCAL PENTRU ANUL 2012

 • 29.12.2011 - HOTARAREA NR. 36 DIN DATA DE 20.12.2011 PRIVIND STABILIREA UNOR TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2012

 • 29.12.2011 - HOTARAREA NR. 35 DIN DATA DE 20.12.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 17.12.2011 - HOTARAREA NR. 34 DIN DATA DE 08.12.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 03.12.2011 - HOTARAREA NR. 33 DIN DATA DE 24.11.2011 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2012

 • 03.12.2011 - HOTARAREA NR. 32 DIN DATA DE 24.11.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 22.11.2011 - PROIECT DE HOTARARE DIN DATA DE 24.11.2011 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2012

 • 15.11.2011 - HOTARAREA NR. 29 DIN DATA DE 27.10.2011 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA PT+DE) PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI " MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE IN CURTI ZONA III KM 1+000=KM2+250 COM. MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 12.11.2011 - HOTARAREA NR. 28 DIN DATA DE 27.10.2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "EXTINDERE RETELE ELECTRICE ABONATI SI ILUMINAT PUBLIC ZONA PLOP SI ZONA BALTA, COM. MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 11.11.2011 - HOTARAREA NR. 27 DIN DATA DE 27.10.2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI " MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE IN CURTI ZONA III KM 1+000=KM2+250 COM. MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 05.11.2011 - HOTARAREA NR. 26 DIN DATA DE 27.10.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 25.10.2011 - HOTARAREA NR. 25 DIN DATA DE 22.09.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 12.09.2011 - HOTARAREA NR. 24 DIN DATA DE 24.08.2011 PRIVIND ASOCIEREA COM. MOVILENI CU U.A.T. DIN JUDET IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ECOSERV" GALATI

 • 30.08.2011 - HOTARAREA NR. 23 DIN DATA DE 24.08.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 11.07.2011 - HOTARAREA NR. 22 DIN DATA DE 22.06.2011 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 10.06.2011 - HOTARAREA NR. 18 DIN DATA DE 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (FAZA P.T. SI D.D.E.) PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE IN CURTI ZONA II - COMUNA MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 10.06.2011 - HOTARAREA NR. 17 DIN DATA DE 26.05.2011 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI MOVILENI, JUDETUL GALATI SI CU UNITATILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DI JUDET, IN VEDEREA ADERARII LA ASOCIATIA INTERCOMUNITARA "SERVICIUL REGIONAL APA GALATI"

 • 10.06.2011 - HOTARAREA NR. 16 DIN DATA DE 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "MODERNIZARE TROTUARE SI ACCESE IN CURTI ZONA II - COMUNA MOVILENI, JUD. GALATI"

 • 10.06.2011 - HOTARAREA NR. 15 DIN DATA DE 26.05.2011 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2010

 • 10.06.2011 - HOTARAREA NR. 14 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011

 • 01.04.2011 - HOTARAREA NR. 9 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCALPE ANUL 2011

 • 01.04.2011 - ANEXA LA HOTARAREA NR. 9 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCALPE ANUL 2011

 • 12.02.2011 - HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 27.01.2011 PRIVIND APROBAREA REGLAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. MOVILEN, JUD. GALATI

 • 10.03.2011 - SITUATII FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2010

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 6 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2011

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 5 PRIVIND STABILIREA VENITURILOR POTENTIALE CE SE POT OBTINE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR CE DEPASESC CANTITATIV CATEGORIILE DE BUNURI CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE PENTRU NEVOILE UNEI FAMILII LA NIVELUL COMUNEI MOVILENI

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 4 PRIVIND CONSTITUIREA SI UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 3 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE LOCAL PE ANUL 2011, A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII, PE ANUL 2011

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 2 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOVILENI, JUD. GALATI

 • 20.02.2011 - HOTARARE NR. 1 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "REABILITAREA SI MODERNIZARE ULITE SATESTI - COMUNA MOVILENIM JUD. GALATI" • - PROCESE VERBALE DE SEDINTE ALE CONSILIULUI LOCAL MOVILENI-

  - 2012 -

 • 27.09.2012 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 16.08.2012

 • 21.08.2012 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 19.07.2012

 • 04.07.2012 - PROCES VERBAL SEDINTA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 28.06.2012

 • 14.06.2012 - PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 10.05.2012

 • 20.05.2012 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 26.04.2012

 • 12.04.2012 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 15.03.2012

 • 07.03.2012 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 23.02.2012

 • 06.02.2012 - PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 26.01.2012

 • 22.01.2012 - PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 12.01.2012

 • 08.01.2012 - PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 27.12.2011 • - 2011 -

 • 30.12.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 20.12.2011

 • 18.12.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 08.12.2011

 • 02.12.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 24.11.2011

 • 08.11.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 27.10.2011

 • 09.10.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 22.09.2011

 • 12.09.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 24.08.2011

 • 14.08.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 26.07.2011

 • 10.07.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 23.06.2011

 • 08.06.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 26.05.2011

 • 10.05.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 28.04.2011

 • 26.04.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 19.04.2011

 • 14.04.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 28.03.2011

 • 31.03.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 09.02.2011

 • 31.03.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 27.01.2011

 • 31.03.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 30.12.2010

 • 31.03.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 23.12.2010

 • 31.03.2011 - PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI DIN DATA DE 16.12.2010

 • - 2008 -

 • 25.09.2008 - HOTARARE NR. 19 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 2191/01.10.2003 PENTRU SUPRAFATA DE 1 HA TEREN NEPRODUCTIV

 • 25.09.2008 - HOTARARE NR. 18 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 31/26.10.2007

 • 25.09.2008 - HOTARARE NR. 17 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL BIROULUI DE SPECIALITATE PENTRU PROIECTE DE FINANTARE INTERNATIONALA INFIINTAT PRIN ASOCIEREA COMUNELOR MOVILENI, BARCEA, DRAGANESTI, UMBRARESTI SI IVESTI IN VEDEREA PROMOVARII APLICARII STRATEGIILOR DE MANAGEMENT DE PROIECT LA NIVELUL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE LOCALE

 • 28.08.2008 - HOTARARE NR. 16 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008

 • 28.08.2008 - HOTARARE NR. 15 PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE ASOCIERE INTRE COMUNELE MOVILENI, BARCEA, DRAGANESTI, UMBRARESTI SI IVESTI IN VEDEREA PROMOVARII APLICARII STRATEGIILOR DE MANAGEMENT DE PROIECT LA NIVELUL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE LOCALE

 • 30.07.2008 - HOTARARE NR. 14 PRIVIND VIRAREA DE CREDITE BUGETARE IN CADRUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008

 • 30.07.2008 - HOTARARE NR. 13 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL T5/P13

 • 30.07.2008 - HOTARARE NR. 12 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-NEI DAVID ANICA

 • 30.07.2008 - HOTARARE NR. 11 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL D-LUI MANDEA IONEL

 • 27.06.2008 - HOTARARE NR. 10 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI AL STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOVILENI PENTRU ANUL 2008"

 • 27.06.2008 - HOTARARE NR. 9 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII - "MODERNIZARE ULITE - COMUNA MOVILENI"

 • 27.06.2008 - HOTARARE NR. 8 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2009 PENTRU COMUNEI MOVILENI

 • 27.06.2008 - HOTARARE NR. 7 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOVILENI

 • 19.06.2008 - HOTARARE NR. 5 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI MOVILENI

 • 19.06.2008 - HOTARARE NR. 3 PRIVIND DECLARAREA CA LEGAL CONSTITUIT A CONSILIULUI LOCAL MOVILENI

 • 19.06.2008 - HOTARARE NR. 2 PRIVIND VALIDAREA CONSILIERILOR LOCALI ALESI PENTRU MANDATUL 2008-2012

 • 29.04.2008 - HOTARARE NR. 11 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2007

 • 29.04.2008 - HOTARARE NR. 10 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008

 • 27.03.2008 - HOTARARE NR. 9 PRIVIND ANIVERSAREA CUPLURILOR DIN COMUNA MOVILENI CARE AU IMPLINIT 50 DE ANI DE LA CASATORIE

 • 27.03.2008 - HOTARARE NR. 8 PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE PASUNAT PE ANUL 2008 PENTRU BOVINE, OVINE SI CAPRINE; STABILIREA UNOR MASURI PRIVIND GOSPODARIREA SI EXPLOATAREA PASUNII COMUNALE

 • 27.03.2008 - HOTARARE NR. 7 PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 1009 DIN 27.04.2006 PENTRU SUPRAFATA DE 1800 MP TEREN ARABIL

 • 28.02.2008 - HOTARARE NR. 6 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI COLECTIV / CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL INCADRAT IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOVILENI, JUDETUL GALATI

 • 28.02.2008 - HOTARARE NR. 5 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOVILENI, JUDETUL GALATI